Kenapa Kelapa Muda?

Pokok kelapa banyak gunanya. Daripada pucuk hingga akarnya. Tiada satu tanpa guna. Enak pula rasanya. Tinggi nilainya. Airnya digemari semua. Ringkasnya, ia pokok serbaguna. Begitu juga kita, dijadikan Allah swt dengan bakat dan rupa. Nilainya tidak terkata. Manusia, tanpa mengira miskin atau kaya, lembam atau cerdik akalnya, semuanya sama. Semuanya bergantung kepada kita untuk memenfaatnya.

Tepuk dada, iman pengantaranya.

HARGAILAH ORANG MUDA!Monday, November 03, 2008

VOKASIONAL PERLU DIROMBAK, DINAIK TARAF

Zakaria Mohd Yusof
BERITA HARIAN, 3 November 2008

DUA minggu lalu, lebih 450,000 calon selesai menduduki peperiksaan bertulis Penilaian Menengah Rendah (PMR) di seluruh negara. Seminggu dari sekarang, bilangan yang hampir serupa akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Kalau PMR menjadi peperiksaan bagi menentukan bentuk aliran yang diikuti, sama ada aliran sains, sastera atau teknikal mengikut kecenderungan masing-masing, SPM pula dikira lebih penting kerana ia akan menentukan masa depan sebenar hampir setengah juta pelajar.

Yang lulus cemerlang dipercayai akan memberi jaminan kedudukan penerusan akademik yang lebih sempurna dengan kemudahan kewangan dan biasiswa. Jika sebaliknya, ia menjadi menjadi igauan kepada kumpulan ini berhubung arah kehidupan dan hala tuju selepas ini.

Alangkah beruntungnya negara sekiranya pelajar seramai ini, selain memburu kecemerlangan yang diidamkan, mereka turut mampu berfikir jauh, mempunyai wawasan serta jati diri yang tinggi. Mereka mempunyai semangat berkobar-kobar dan menyedari bahawa dalam waktu yang sudah tidak jauh tempohnya, perjuangan memartabatkan agama, bangsa dan tanah air tidak lagi dipikul pemimpin sedia ada.

Namun, persoalannya berapa peratus daripada mereka yang pandangannya menjangkau sejauh ini. Apa lagi menginsafi bahawa tugas dan tanggung jawab yang menanti pasti akan digalas mereka, sama ada mereka suka atau sebaliknya. Jika tidak, pasti mereka bakal menjadi penonton yang tiada nokhtahnya. Sebaliknya, sejauh mana rasa tanggungjawab ini diterapkan kepada pelajar ketika 11 tahun persekolahan mereka sehingga memungkinkan mereka mempunyai wawasan yang jelas lagi jitu?

Di samping negara mengharapkan kepada kumpulan pemikir berkualiti yang mampu membawa negara ke titik kecemerlangan, negara juga tetap memerlukan insan yang tinggi tahap kemahiran untuk menjadi pelaksana kepada cita-cita negara. Ia hakikat yang perlu diterima oleh pelbagai pihak.

Oleh itu, sudah tiba waktunya persepsi kepada pencapaian dalam pendidikan di peringkat persekolahan dinilai semula atau dilakukan reformasi secara menyeluruh. Kecemerlangan yang menjadikan akademik semata-mata sebagai kayu ukur kepada tahap kecerdikan dan tahap kejayaan perlu dirombak supaya kecemerlangan yang ditonjol mengambil kira elemen akademik dan potensi diri.

Justeru, subjek seperti reka cipta, kemahiran hidup dan subjek berbentuk kemahiran teknikal dan vokasional atau seumpamanya perlu dinaik taraf. Subjek ini hendaklah diformulakan supaya tidak lagi dilihat sebagai subjek 'kelas dua' bahkan setanding dengan subjek sains. Anugerah kecemerlangan dalam majlis penyampaian kecemerlangan pelajar hendaklah meliputi kecemerlangan dalam tahap kemahiran melalui subjek berbentuk vokasional. Inisiatif ini hendaklah dimulakan seawal di sekolah rendah.

Mempunyai barisan guru yang komited dan sanggup berkorban semata-mata untuk memastikan anak murid memperoleh tahap akademik cemerlang saja tidak memadai. Ia diibaratkan hanya melatih nakhoda untuk melayari bahtera yang canggih tetapi tanpa anak kapal berkemahiran.

Justeru, perlulah ada keseimbangan di antara kedua-duanya sejak dari awal persekolahan lagi. Sudah tiba waktunya kita menilai keadaan itu dengan serius. Usaha kerajaan memperkasakan pendidikan vokasional seperti yang dicadangkan perlu dijayakan segera tanpa dilengahkan lagi. Pendedahan kepada kemahiran vokasional perlu dipupuk seawal tingkatan satu.

Komitmen guru harus diteruskan dengan turut dijuruskan ke arah membimbing dan mendorong kumpulan pelajar lemah akademik agar harga diri semua pelajar mampu ditingkatkan. Guru juga harus mampu mengenal pasti kumpulan pelajar yang berkaitan untuk diberi dorongan bersesuaian.

Maklumat berhubung kewujudan ratusan institusi latihan kemahiran dalam negara perlu dijadikan topik dalam mata pelajaran tertentu. Adalah baik sekiranya diwujudkan segera subjek kerjaya agar semua aspek kemahiran yang menjadi keperluan negara disampaikan secara terus dan tersusun.

Dengan bilangan pelajar yang mencecah setengah juta setiap tahun yang menduduki peperiksaan, harus tidak timbul lagi persoalan mengharapkan pihak lain untuk merealisasikan agenda pembangunan negara. Tambahan pula negara mempunyai ratusan institusi latihan kemahiran yang saban tahun mencari-cari pelatih untuk memenuhi kuota pengambilan.

Persoalan seterusnya, adakah di kalangan guru menyedari kewujudan ratusan institusi latihan kemahiran yang menawarkan pelbagai bentuk kemahiran sebagai penerusan daripada apa yang dipelajari di sekolah?

Di samping memberi penerangan kepada pelajar berhubung kursus yang ditawarkan di universiti tempatan, adakah guru turut mampu memberi penerangan jelas berhubung bentuk kemahiran yang ditawarkan oleh pelbagai institusi latihan kemahiran yang diwujudkan kerajaan, khusus untuk kumpulan insan yang berpotensi.

No comments:

Artikel - Artikel..