Kenapa Kelapa Muda?

Pokok kelapa banyak gunanya. Daripada pucuk hingga akarnya. Tiada satu tanpa guna. Enak pula rasanya. Tinggi nilainya. Airnya digemari semua. Ringkasnya, ia pokok serbaguna. Begitu juga kita, dijadikan Allah swt dengan bakat dan rupa. Nilainya tidak terkata. Manusia, tanpa mengira miskin atau kaya, lembam atau cerdik akalnya, semuanya sama. Semuanya bergantung kepada kita untuk memenfaatnya.

Tepuk dada, iman pengantaranya.

HARGAILAH ORANG MUDA!Tuesday, February 23, 2010

SURAT: BELIA PATUT MANFAAT BANTUAN RM100 JUTA MAJUKAN DIRI

BERITA HARIAN, 23 Februari 2010

SAYA merujuk surat ‘RM100j bantu belia timba ilmu’ yang disiarkan 16 Februari lalu. Belia golongan yang perlu mempunyai kekuatan ilmu dan menguasai kemahiran sebagai benteng menangkis dugaan dalam dunia serba mencabar ini. Tiada siapa dapat menafikan pentingnya peranan belia dalam pembangunan negara kerana jumlah mereka yang ramai, menjadi modal insan serta aset penting kepada pertumbuhan dan pembangunan negara. Kegagalan negara melahirkan belia produktif mengganggu penjanaan modal insan dan pembangunan negara yang sihat. Kerajaan perlu terus melaksanakan program yang memperkasa dan melengkapkan belia dengan ilmu, kemahiran dan nilai murni supaya mereka dapat menyumbang secara berkesan kepada kesejahteraan negara serta masyarakat.

Justeru, usaha kerajaan menyediakan peruntukan RM100 juta kepada Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) Kementerian Sumber Manusia pada tahun ini untuk disalurkan sebagai pinjaman kepada pelatih di pusat latihan bertauliah seluruh negara perlu disambut baik oleh belia. Peluang meningkatkan kemahiran dan ilmu perlu sentiasa wujud dalam diri belia. Mereka perlu merebut peluang yang diberikan untuk memajukan diri.

Peruntukan itu digunakan untuk menampung kos melahirkan kira-kira 15,000 tenaga mahir terutama golongan muda. Diharap peruntukan PTPK dapat menambah belia berpengetahuan dan berkemahiran. Ia juga mengajar belia bertanggungjawab, berdisiplin dan dinamik. Paling penting ialah belia dapat menyesuaikan diri dan berdikari bagi pembangun negara.

Pencapaian akademik individu berbeza mengikut kemampuan. Pemilihan kerjaya juga banyak bergantung kepada minat, pencapaian akademik dan keupayaan seseorang. Belia yang tidak dapat melanjutkan pelajaran masih boleh memilih bidang kemahiran yang menjanjikan masa depan cemerlang. Bagi yang memperoleh pinjaman perlu membayar kembali selepas tamat latihan dan mendapat pekerjaan. Kegagalan berbuat demikian menyekat peluang belia yang berminat mengikuti program ini. Belia yang berjaya mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyumbang kembali kepada masyarakat.

PROF MADYA DR SAPORA SIPON,
Universiti Sains Islam Malaysia.

2 comments:

Kamarul Anuar Mohamad Kamar said...

Prof, hari ini baru meeting bersama staf and management Personnel Binaan CIDB. Setuju untuk lantik 2 org rep. CIDB dalam research kita. Mudah untuk dapatkan data. Mungkin ada penembahan skop (tambahan geran dari Bahagian Personel Binaan).Kajian bilangan sebenar pekerja asing di Malaysia.Doa-doakan lah.

Zakaria MY said...

Mudah-mudahan kajian akan membantu untuk menentukan hala tuju kepada semua institusi latihan kemahiran (ILK) dalam menentukan berapakah bilangan sebenar yang mesti dilahirkan oleh setiap ILK bagi memenuhi keperluan negara seterusnya mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Jika perlu saya sudi untuk turut serta dalam kajian tersebut.

Artikel - Artikel..