Kenapa Kelapa Muda?

Pokok kelapa banyak gunanya. Daripada pucuk hingga akarnya. Tiada satu tanpa guna. Enak pula rasanya. Tinggi nilainya. Airnya digemari semua. Ringkasnya, ia pokok serbaguna. Begitu juga kita, dijadikan Allah swt dengan bakat dan rupa. Nilainya tidak terkata. Manusia, tanpa mengira miskin atau kaya, lembam atau cerdik akalnya, semuanya sama. Semuanya bergantung kepada kita untuk memenfaatnya.

Tepuk dada, iman pengantaranya.

HARGAILAH ORANG MUDA!Friday, September 25, 2009

PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI TAGIH KOMITMEN PELBAGAI PIHAK

UTUSAN MALAYSIA, 24 September 2009

PENGUMUMAN oleh Perdana Menteri bahawa pakej rangsangan telah menunjukkan impak positif sangat menarik untuk diberi perhatian. Usaha bersungguh-sungguh oleh kerajaan seperti yang diumumkan itu tentulah berhasrat untuk membawa negara keluar dari kemelut kegawatan ekonomi.

Ia memerlukan sokongan jitu daripada pelbagai pihak terutamanya agensi-agensi kerajaan yang berkaitan seperti Jabatan Kerja Raya di bawah Kementerian Kerja Raya; Pihak Berkuasa Tempatan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan juga beberapa kementerian lain.

Bagi saya, di sebalik tanda-tanda positif tersebut, kerajaan melalui agensi-agensi berkaitan hendaklah sentiasa bertindak dengan lebih proaktif bagi memastikan “setiap sen” yang dibelanjakan itu benar-benar memberi kesan bermakna dan sampai kepada sasarannya.
Dengan perbelanjaan yang besar iaitu sekitar RM67 bilion, impak yang terhasil hendaklah dipastikan memenuhi tiga aspek yang utama iaitu kualiti, masa dan kos.

Dalam aspek kualiti, projek yang dilaksanakan hendaklah dipantau dengan rapi agar ia memenuhi spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen tawaran. Pihak yang bertanggungjawab hendaklah mempunyai integriti yang tinggi dan tidak sekali-kali bertolak-ansur dalam soal melaksanakan proses pemantauan ke atas projek berkaitan.

Dalam aspek masa, pasukan pemantau hendaklah mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mendalam tentang selok-belok teknikal dalam pembinaan. Sering kali kedengaran projek-projek yang dilaksanakan gagal untuk disiapkan mengikut jadual.

Selain daripada faktor kegagalan kontraktor seperti yang sudah sering diperkatakan, faktor kegagalan pasukan pemantau projek itu sendiri untuk memantau dengan berkesan juga tidak harus dipandang ringan.

Bukanlah suatu yang asing bahawa kegagalan pemantauan yang berkesan dan dilaksanakan sambil lewa oleh agensi kerajaan berkaitan juga merupakan antara punca utama yang turut menyumbang kepada kegagalan projek disiapkan mengikut jadual.

Akibatnya, hasrat murni kerajaan akan dipandang negatif oleh masyarakat. Dengan bilangan projek berjumlah 83,939, sistem pemantauan yang berkesan amat diperlukan dan mesti dikendalikan oleh mereka yang mahir dalam selok-belok pembinaan.

Dalam aspek kos pula, usaha-usaha hendaklah dilaksanakan bagi memastikan setiap sen yang dibelanjakan benar-benar mencerminkan kualiti projek dan hendaklah bermula seawal cadangan projek itu dilaksanakan. Ini bagi memastikan wujudnya ketelusan dalam proses menentukan kos sebenar projek dan seterusnya memastikan hanya kontraktor yang menawarkan harga tender yang bersesuaian dan munasabah sahaja dianugerahkan projek berkenaan.

Dalam pada itu, bagi memastikan kelancaran perjalanan projek, perlaksanaan bayaran secara terus kepada subkontraktor hendaklah dilaksanakan secara menyeluruh bagi mengelakkan kemungkinan subkontraktor tidak menerima bayaran tepat pada waktunya, seterusnya mengelakkan daripada berlakunya gangguan dalam perlaksanaan projek selain membantu kontraktor-kontraktor khususnya kontraktor bersaiz kecil daripada teraniaya.

Sesungguhnya kejayaan hasrat kerajaan itu menuntut komitmen daripada semua pihak dan ia bukanlah terletak di bahu kontraktor semata-mata.

Agensi-agensi kerajaan merupakan agen utama yang memastikan hasrat murni kerajaan menjadi kenyataan.

Prof. Madya Sr Zakaria Mohd Yusof
Jabatan Ukur Bahan, Fakulti Alam Bina
UTM, Skudai.

No comments: