Kenapa Kelapa Muda?

Pokok kelapa banyak gunanya. Daripada pucuk hingga akarnya. Tiada satu tanpa guna. Enak pula rasanya. Tinggi nilainya. Airnya digemari semua. Ringkasnya, ia pokok serbaguna. Begitu juga kita, dijadikan Allah swt dengan bakat dan rupa. Nilainya tidak terkata. Manusia, tanpa mengira miskin atau kaya, lembam atau cerdik akalnya, semuanya sama. Semuanya bergantung kepada kita untuk memenfaatnya.

Tepuk dada, iman pengantaranya.

HARGAILAH ORANG MUDA!Friday, December 05, 2008

ILMU PENGETAHUAN TERAS UTAMA PEMBANGUNAN

BERITA HARIAN, 4 Disember 2008

PEMBANGUNAN Iskandar Malaysia akan membuka satu lagi episod baru dalam sejarah moden Johor Darul Takzim. Sekiranya diteliti dari sudut sejarah, Johor dibangunkan dan dimodenkan lebih awal berbanding negeri lain di Semenanjung. Kesan peninggalan kehebatan pemerintahan Kesultanan Melayu Johor pada zaman pemerintahan Sultan Abu Bakar kira-kira 140 tahun lalu dapat dilihat apabila menyusuri wilayah Tanjung Puteri.

Kedudukan geografi negeri ini memberi kelebihan besar dari aspek ekonomi di samping faktor kesuburan tanah dan kepelbagaian kaum yang banyak terbabit dalam perniagaan bagi merancakkan perkembangan ekonomi Johor. Projek berimpak tinggi seperti Iskandar Malaysia sewajarnya dilihat sebagai agenda nasional oleh pemimpin negara dan menjadi kemestian kepada teknokrat dan birokrat negara untuk sama-sama menyumbang tenaga dan fikiran sebaik mungkin untuk menjadikan Iskandar sebagai metropolis yang kukuh dan lestari. Secara asasnya, pembangunan fizikal dan infrastruktur lengkap dan moden adalah menjadi kewajipan dalam menarik pelabur dan peniaga untuk menanam modal. Namun, aspek keilmuan sangat penting untuk dijadikan teras utama yang tidak boleh dilepas pandang dalam pembangunan wilayah ini.

Sejarah mengajar kita mengenai tamadun besar seperti tamadun Islam di Baghdad, tamadun Inggeris dan tamadun Amerika meletakkan aspek ilmu sebagai kerangka asas pembangunan negara. Masyarakat England misalnya meletakkan kerangka ilmu di Oxford dan Cambridge sebagai titik permulaan pembentukan negara moden England apabila Raja Inggeris pada 1167 memanggil pulang pelajar dari England yang menuntut di universiti di Paris apabila berlaku ketegangan dalam hubungan dua hala negara berkenaan. Banyak negara yang dibina atas kerangka ilmu yang lemah akan mengalami keusangan (obsolescence) yang cepat dan wujudnya pelbagai masalah seperti masalah sosial dan penyakit masyarakat seperti jenayah, rasuah dan kecurian. Dalam meletakkan ilmu sebagai kerangka asas pembangunan Iskandar, ada beberapa unsur yang boleh dijadikan panduan berguna.

Pertama, strategi pembangunan ilmu yang betul dengan mengambil kira semua kelas masyarakat di wilayah ini, terutama Bumiputera agar tidak ketinggalan. Ini membolehkan semua lapisan masyarakat mendapat hasil positif daripada strategi yang dirangka. Pembangunan ilmu yang lengkap membolehkan hasil kajian yang dijalankan menyokong aktiviti kehidupan seharian seperti dalam bidang perniagaan, kesihatan, keselamatan jalan raya dan hubungan kaum. Baru-baru ini Berita Harian melaporkan, keputusan universiti luar negara untuk melabur RM700 juta di Iskandar Malaysia harus dilihat dari aspek positif untuk mewujudkan kerangka ilmu dalam wilayah pembangunan Iskandar ini.

Bagaimanapun, harus diingatkan, pengurusan universiti luar negara yang membuka cawangan di Iskandar Malaysia adalah diuruskan secara korporat, iaitu berorientasikan keuntungan untuk survival organisasi mereka. Ia tidak dapat dielakkan oleh universiti berkenaan kerana mereka perlu bersaing dengan sengit di negara sendiri, disamping faktor globalisasi yang memerlukan mereka mencari peluang perniagaan di negara Asia pula. Peranan kerajaan untuk memastikan universiti luar negara dan masyarakat setempat mendapat faedah yang setimpal amat diharapkan.

Misalnya, kerajaan boleh mewujudkan geran penyelidikan bersama antara universiti tempatan seperti Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Malaya (UM), Universiti Putera Malaysia (UPM) dan universiti luar negara yang mempunyai cawangan di Malaysia bagi mewujudkan persekitaran penyelidikan yang kondusif. Aspek kedua adalah menerapkan budaya ilmu sebagai cara hidup masyarakat. Dalam masyarakat yang mempraktis ilmu, jujur adalah kunci utama penggerak aktiviti masyarakat. Jujur yang dimaksudkan adalah jujur kepada diri sendiri, kerajaan, alam sekitar dan orang lain.

Oleh itu, masyarakat Jepun boleh dianggap masyarakat berilmu disebabkan mereka hampir mempunyai sifat berkenaan. Tambahan pula, dalam dunia moden yang menjalankan perniagaan secara online, sifat jujur adalah tunjang dalam menjalankan perniagaan seharian di alam maya. Prasarana dan teknologi adalah aspek ketiga dalam mewujudkan masyarakat berilmu. Fungsi utama teknologi adalah untuk memudahkan urusan masyarakat disamping menjimatkan kos dan masa.

Justeru, pengajaran boleh diambil daripada masyarakat maju seperti Jepun, Amerika Syarikat dan Jerman. Mereka menjadikan ilmu sebagai cara hidup masyarakat dan mempraktiknya sebaik mungkin dalam membangunkan negara. Pembangunan fizikal yang lengkap dan moden adalah penting untuk menarik pelabur tetapi aspek ilmu yang diterapkan dalam masyarakat akan dapat membantu meletakkan Iskandar Malaysia di persada antarabangsa dengan lebih kukuh lagi.

DR SARAJUL FIKRI MOHAMED
Jabatan Ukur Bahan, Fakulti Alam Bina
UTM Skudai, Johor.

No comments: