Kenapa Kelapa Muda?

Pokok kelapa banyak gunanya. Daripada pucuk hingga akarnya. Tiada satu tanpa guna. Enak pula rasanya. Tinggi nilainya. Airnya digemari semua. Ringkasnya, ia pokok serbaguna. Begitu juga kita, dijadikan Allah swt dengan bakat dan rupa. Nilainya tidak terkata. Manusia, tanpa mengira miskin atau kaya, lembam atau cerdik akalnya, semuanya sama. Semuanya bergantung kepada kita untuk memenfaatnya.

Tepuk dada, iman pengantaranya.

HARGAILAH ORANG MUDA!Monday, May 19, 2008

STRATEGI MENGURANGKAN KEBERGANTUNGAN PEKERJA ASING

Zakaria Mohd Yusof
UTUSAN MALAYSIA, 15 Januari 2008.

Isu pekerja asing nampaknya menjadi isu yang tidak berkesudahan. Ianya datang dan pergi. Berbagai bentuk pendekatan dicadang dan diketengahkan namun, ianya tidak menampakkan satu perancangan yang menyeluruh dalam jangka panjang. Melahirkan pekerja tempatan bagi mengimbangi lambakan pekerja asing ini bukanlah suatu perkara yang mudah yang boleh dicapai dalam tempoh beberapa bulan, atau beberapa tahun.

Ada dua isu yang berbeza yang perlu dilihat berkaitan kebanjiran tenaga kerja asing ini.

Pertama, kehadiran pekerja asing ini dilihat menggugat gugat peluang rakyat tempatan. Ini telah dibuktikan dengan dapatan kajian yang telah dibuat oleh MIER seperti yang dilaporkan di media arus perdana beberapa hari yang lepas. Ekoran daripada ini, timbul cadangan-cadangan yang menggesa kerajaan melakukan sesuatu bagi memastikan rakyat diberi keutamaan.

Kedua, sekiranya kerajaan telah melakukan tindakan yang drastik dengan menghentikan terus pengambilan pekerja asing ini dengan harapan rakyat tempatan akan diberi keutamaan, apakah rakyat tempatan sememangnya bersedia untuk memikul kekosongan yang bakal ditinggalkan oleh pekerja asing ini.

Terbukti suatu ketika dulu di mana langkah kerajaan menghantar pulang pekerja asing ke negara asal masing-masing telah memberi impak yang besar kepada sektor binaan khususnya. Bukan sedikit tapak-tapak pembinaan yang ditutup terus, kerana rupa-rupanya di sektor binaan ini, bukannya 20% yang di monopoli oleh pekerja asing tetapi hampir 100%. Banyak projek-projek tergendala dan akibatnya memberi kesan yang cukup besar kepada perlaksanaan projek.

Akhirnya kerajaan terpaksa mengambil langkah yang lebih liberal dengan memberi peluang semula mengizinkan majikan untuk terus mengambil pekerja asing. Peluang ini nampaknya digunakan sepenuhnya oleh para majikan dengan alasan sektor binaan ini tidak mampu diteruskan tanpa kehadiran pekerja asing.

Persoalannya di manakah kesudahannya kebergantungan kepada pekerja asing ini? Jelas, strategi jangka panjang adalah adalah menjadi satu keperluan yang kritikal dan ianya perlu dirangka untuk tempoh tertentu bagi memastikan kebergantungan kepada pekerja asing ini akan bertemu noktahnya .

Usaha Kerajaan
Kerajaan melalui kementerian-kementerian tertentu sebenarnya telah mengambil berbagai langkah yang perlu bagi memastikan negara mempunyai tenaga kerja yang mencukupi bagi memenuhi keperluan negara. Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA) tajaan kerajaan yang melatih belia-belia khusus dalam meningkatkan kemahiran untuk industri binaan terdapat di mana-mana sahaja. Sejumlah 164 ILKA menyediakan latihan kemahiran khusus di bidang pembinaan iaitu, Akademi Binaan Malaysia – 6, Institut Latihan Perindustrian – 10, Institut Latihan Kemahiran Belia Negara – 9, Institut kemahiran Mara – 9, dan Pusat Giat Mara – 130. Bilangan tersebut tidak termasuk institusi kemahiran lain seperti politeknik, kolej komuniti serta sekolah-sekolah teknik dan vokasional. Kalau berdasarkan kepada bilangan tersebut, negara seharusnya mampu menyediakan sejumlah tenaga kerja mahir yang mampu menampung kekurangan tenaga kerja negara.

Bilangan tenaga kerja mahir yang telah berjaya dilatih oleh institusi-institusi latihan kemahiran tajaan kerajaan khusus dalam bidang binaan. Bilangan tenaga mahir yang mampu yang telah dilatih tersebut iaitu 14,000 hingga 16,000 orang setahun, walaupun pastinya tidak dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja mahir yang diperlukan oleh negara, sekurang-kurangnya ianya dapat menampung mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing. Sementara itu beberapa pusat latihan kemahiran akan terus dibina lagi dalam Rancangan Malaysia ke 9.

Kementerian Sumber Manusia sejak dahulu lagi sering menyarankan sudah sampai waktunya industri binaan perlu merangka strategi untuk melahirkan pekerja-pekerja mahir di kalangan pekerja tempatan. Ini adalah untuk membolehkan pekerja tempatan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam satu-satu bidang atau berbagai bidang supaya setiap pekerja mempunyai nilai tambah dalam setiap peringkat pekerjaan samada di peringkat profesional dan juruteknik, peringkat penyeliaan, atau tred-tred yang khusus seperti kerja-kerja elektrik, kerja-kerja paip dan kemahiran-kemahiran yang lain (Fong, 2002).

Menurut beliau, usaha-usaha perlu dirangka bagi meningkatkan imej dan suasana kerja dalam industri binaan. Untuk itu, ganjaran yang setimpal dengan kerja yang dilakukan harus difikirkan serta laluan kerjaya yang meyakinkan dengan faedah dan upah yang tinggi, meningkatkan prosidur keselamatan di tempat kerja, kenaikan pangkat yang bersesuaian dengan kemahiran yang dimiliki serta menyuntik perasaan bangga dengan penglibatan kerja dalam industri binaan.

Jelaslah, usaha-usaha sewajarnya harus difikirkan bagi mencari jalan keluar agar kebergantungan kepada tenaga kerja asing ini dapat dikurangkan mengikut tempoh tertentu, kalaupun pengurangannya tidak mencapai tahap sifar.

Perlu diingat, isu kekurangan tenaga kerja tempatan merupakan suatu yang tidak boleh dipandang mudah. Bukan sahaja peluang pekerjaan akan dimonopoli sepenuhnya oleh pekerja asing ini, bahkan dengan jumlah 2.6 juta pekerja asing yang wujud sekarang, dan dengan mengandaikan setiap daripada mereka menghantar RM200 setiap bulan ke negara asal mereka, setiap bulan sahaja negara telah kerugian sejumlah RM520 juta, dan dalam tempoh satu tahun sahaja negara terus kerugian RM6.24 bilion akibat dari pengeluaran wang keluar negara.

Dapatkah kita bayangkan apakah bentuk pembangunan yang boleh kita menfaatkan dengan wang sejumlah itu?

1 comment:

Zakaria said...

Mereka lebih suka pekerja asing, murah, rajin, tak banyak kerenah...