Kenapa Kelapa Muda?

Pokok kelapa banyak gunanya. Daripada pucuk hingga akarnya. Tiada satu tanpa guna. Enak pula rasanya. Tinggi nilainya. Airnya digemari semua. Ringkasnya, ia pokok serbaguna. Begitu juga kita, dijadikan Allah swt dengan bakat dan rupa. Nilainya tidak terkata. Manusia, tanpa mengira miskin atau kaya, lembam atau cerdik akalnya, semuanya sama. Semuanya bergantung kepada kita untuk memenfaatnya.

Tepuk dada, iman pengantaranya.

HARGAILAH ORANG MUDA!Monday, May 19, 2008

KONTRAKTOR KELAS F MESTI PENUHI KRITERIA SEBELUM DAPAT PROJEK

Zakaria Mohd Yusof
BERITA HARIAN, 21 Mei 2008.

Langkah kerajaan memperuntukkan sebanyak 10 peratus dari semua projek melebihi RM10 juta yang dilaksanakan oleh Kementerian Kerja Raya untuk diagihkan kepada kontraktor Kelas F seperti yang di laporkan di media sangatlah dialu-alukan oleh semua pihak, apa lagi di kalangan kontraktor Kelas F.

Usaha ini akan memberi lebih peluang kepada para kontraktor kecil di seluruh negara untuk menimba pengalaman yang amat berguna disamping menunjukkan kebolehan dalam perlaksanaan projek mega Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9). Tambahan pula kontraktor Kelas F merupakan bilangan yang terbesar iaitu dalam 35,000 kontraktor dari lebih 50 ribu bilangan kontraktor yang ada walaupun yang aktif hanya di sekitar 17,000 sahaja.

Mudah-mudahan dengan pengalaman yang diperolehi akan meningkatkan lagi tahap kualiti kontraktor Kelas F sejajar dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan lebih ramai kontraktor yang mahir melakukan kerja dalam pelbagai bidang mengikut pengkhususan masing-masing.

Kontraktor seharusnya mengambil peluang keemasan ini untuk menunjukkan kebolehan dan kemahiran bagi memastikan mereka berada dalam senarai pilihan untuk mendapat agihan tersebut.

Namun begitu, pihak kerajaan khususnya Jabatan Kerja Raya perlu berusaha sebaik mungkin mewujudkan sistem pemantauan dalam menentukan kontraktor-kontraktor Kelas F yang benar-benar layak. Ini bagi memastikan usaha ini benar-benar berkesan dan memastikan hanya kontraktor Kelas F yang benar-benar aktif serta mempunyai reputasi yang memuaskan sahaja yang bakal menikmati agihan ini.

Kontraktor utama tidak seharusnya diberi peluang untuk menentukan sendiri kontraktor Kelas F yang berkelayakan bagi mengelakkan ketidak telusan berlaku. Kita tidak mahu kontraktor utama sekadar menyerahkan senarai nama kontraktor-kontraktor Kelas F sebagai pelengkap bagi memenuhi hasrat kerajaan sebaliknya segala kerja-kerja tidak dilaksanakan oleh kontraktor Kelas F tersebut.

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktror mungkin merupakan dua agensi kerajaan yang utama yang berkemampuan bagi memastikan reputasi kumpulan kontraktor Kelas F tersebut. Ini adalah kerana kedua-dua agensi ini mempunyai rekod yang agak terperinci tentang latar belakang dan sejauh manakah aktifnya kontraktor Kelas F tersebut.

Selain dari memastikan kontraktor-kontraktor Kelas F yang benar-benar layak untuk menerima agihan projek seperti yang dinyatakan, perkara-perkara berikut turut dicadang untuk dipertimbangkan;

Kontraktor Kelas F tersebut hendaklah di kalangan yang mempunyai kemahiran dalam salah satu tred dan telah dipastikan oleh Lembaga Industri Pembinaan Malaysia.

Kontraktor Kelas F hendaklah dipastikan bukan sahaja nampak aktif dalam melaksanakan projek, tetapi melaksanakannya sendiri projek-projek yang diamanahkan dan tidak mempunyai rekod dengan mengalibabakan lesen Kelas F kepada pihak lain.

Juga dicadangkan, hanya kontraktor-kontraktor Kelas F yang mempunyai tenaga kerja tempatan sahaja yang bakal diberi pertimbangan. Adalah suatu yang baik sekiranya keutamaan diberi kepada kontraktor-kontraktor yang mengambil lulusan dari institusi latihan kemahiran awam seperti Akademi Binaan Malaysia, Institut Kemahiran Mara, Pusat Giat Mara, Institut Kemahiran Belia Negara dan Institut Latihan Perindustrian.

Langkah ini tentunya akan menarik minat belia-belia untuk mengikuti kemahiran dalam binaan binaan bangunan yang kebelakangan ini tidak menjadi pilihan utama belia-belia tempatan. Disamping itu, ianya dapat mengelakkan kontraktor-kontraktor dari terus bergantung kepada tenaga kerja asing dan mengabaikan potensi yang ada di kalangan belia-belia lulusan institusi kemahiran tempatan.

Kontraktor Kelas F tersebut hendaklah mempunyai pengetahuan yang mencukupi yang diperolehi mengikut bidang kerja yang ditawarkan dari kursus-kursus anjuran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor atau lain-lain yang diiktiraf.

Bagi menggalakkan kontraktor-kontraktor Kelas F supaya lebih serius dalam mengembangkan perniagaan mereka, keutamaan seharusnya diberi kepada mereka yang mempunyai aset-aset asas mengikut bidang kerja yang ditawarkan. Kontraktor Kelas F yang mempunyai aset sebenarnya yang telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kerja yang diamanahkan dan mempunyai semangat untuk maju ke hadapan.

Bagi memastikan kontraktor Kelas F tidak ditekan atau dianiaya untuk melaksanakan kerja dengan harga yang rendah serta mendapat jaminan dalam pembayaran, satu pertuntukkan khas yang menyamai perlantikan kontraktor pakar hendaklah diwujudkan dalam dokumen tender. Ini akan memastikan kontraktor Kelas F yang dipilih dilantik secara terus dengan jumlah harga yang telah ditentukan lebih awal oleh klien dan mendapat bayaran secara terus oleh kerajaan.

Cadangan di atas diharap dapat memastikan hasrat kerajaan bukan sekadar pengumuman semata-mata tetapi benar-benar serius dalam perlaksanaan. Usaha ini tentunya tidak akan berjaya sekiranya tiada kerjasama dari semua pihak terutamanya pihak kontraktor utama.

Kontraktor utama hendaklah telus dan bertindak sebagai pembimbing kepada kontraktor Kelas F, manakala kontraktor Kelas F hendaklah bijak dan menghargai usaha kerajaan serta menjadikan peluang ini sebagai peluang bagi meningkatkan tahap kualiti dan profesionalisma mereka dalam perlaksanaan projek yang telah diamanahkan. Adalah diharapkan daripada usaha ini, negara mampu melahirkan pekerja mahir tempatan lulusan institusi latihan kemahiran tempatan yang sememangnya saban tahun melahirkan belasan ribu tenaga kerja mahir tempatan khusus dalam bidang binaan bangunan.

No comments: