Kenapa Kelapa Muda?

Pokok kelapa banyak gunanya. Daripada pucuk hingga akarnya. Tiada satu tanpa guna. Enak pula rasanya. Tinggi nilainya. Airnya digemari semua. Ringkasnya, ia pokok serbaguna. Begitu juga kita, dijadikan Allah swt dengan bakat dan rupa. Nilainya tidak terkata. Manusia, tanpa mengira miskin atau kaya, lembam atau cerdik akalnya, semuanya sama. Semuanya bergantung kepada kita untuk memenfaatnya.

Tepuk dada, iman pengantaranya.

HARGAILAH ORANG MUDA!Saturday, August 30, 2008

PASARAN TENAGA BURUH MASIH STABIL

Budget 2009, BERITA HARIAN
30 Ogos 2009

PRESTASI pasaran buruh pada 2008 dijangka kekal stabil didorong oleh sektor perkhidmatan dan pembuatan yang memberangsangkan serta menggalakkan. Ini dilihat menerusi peningkatan guna tenaga sebanyak 1.7 peratus kepada 11.6 juta pekerja berbanding 11.4 juta pekerja pada 2007. Peluang pekerjaan baru bagaimanapun dijangka berkurangan daripada 250,600 pada 2007 kepada 196,200 pada 2008 berikutan peningkatan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) serta penambahbaikan dalam proses kerja.
Namun, kadar pengangguran dijangka kekal pada paras 3.2 peratus, sementara tenaga buruh dijangka meningkat kepada 12 juta orang berbanding 11.8 juta pada 2007. Sebanyak 4.4 peratus daripada jumlah penduduk berusia 65 tahun dan ke atas, berbanding 4.3 peratus pada 2007, manakala 67.1 peratus adalah penduduk dalam kumpulan usia bekerja iaitu 15 hingga 64 tahun. Kadar penyertaan guna tenaga bagi lelaki dan wanita masing-masing dijangka kekal 87.2 peratus dan 46.2 peratus, dengan kumpulan umur 20-29 tahun adalah penyumbang terbesar merangkumi 31.3 peratus daripada jumlah keseluruhan tenaga buruh, diikuti kumpulan umur 30-39 tahun pada kadar 27.5 peratus.
Keadaan pasaran buruh yang menggalakkan turut ditunjukkan peningkatan kekosongan pekerjaan sebanyak 34.8 peratus kepada 512,300 kekosongan bagi separuh pertama 2008 seperti laporan Bursa Buruh Elektronik (ELX), berbanding 379,967 kekosongan bagi tempoh sama pada 2007. Permintaan bagi pekerjaan profesional seperti pegawai undang-undang, pengurus dan pegawai kanan, profesional, juruteknik dan profesional bersekutu meningkat ketara sebanyak 125.6 peratus kepada 79,214. Sektor perkhidmatan mencatat jumlah kekosongan tertinggi dengan 161,149 pekerjaan merangkumi 31.5 peratus daripada jumlah keseluruhan, diikuti sektor pembuatan (30.5 peratus) dan pertanian (27.9 peratus). Sehingga akhir Jun 2008 pula, bilangan pencari kerja aktif didaftarkan adalah seramai 190,237 dengan 47.3 peratus adalah pemegang ijazah dan diploma.
Suasana pasaran buruh yang stabil pada 2008 turut dibuktikan penyusutan kadar pemberhentian pekerja, dengan jumlah pekerja yang diberhentikan bagi tempoh enam bukan pertama 2008 berkurangan 37.7 peratus kepada 5,218. Dalam usaha mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing, kerajaan melaksanakan beberapa langkah, termasuk menggalakkan penggunaan 'Industrialised Building System' (IBS), terutama dalam projek kerajaan serta meningkatkan penggunaan automasi dan jentera dalam sektor pembuatan dan pertanian. Sehingga akhir Mac 2008, jumlah pekerja asing adalah 2.1 juta, iaitu 36 peratus dalam sektor pembuatan, diikuti perladangan (16.1 peratus) dan pembinaan (14.9 peratus).

No comments: