Kenapa Kelapa Muda?

Pokok kelapa banyak gunanya. Daripada pucuk hingga akarnya. Tiada satu tanpa guna. Enak pula rasanya. Tinggi nilainya. Airnya digemari semua. Ringkasnya, ia pokok serbaguna. Begitu juga kita, dijadikan Allah swt dengan bakat dan rupa. Nilainya tidak terkata. Manusia, tanpa mengira miskin atau kaya, lembam atau cerdik akalnya, semuanya sama. Semuanya bergantung kepada kita untuk memenfaatnya.

Tepuk dada, iman pengantaranya.

HARGAILAH ORANG MUDA!Monday, April 12, 2010

LATIHAN VOKASIONAL TEKNIKAL PERLU PERANCANGAN AWAL

BERITA HARIAN, 12 April 2010


Oleh Zakaria Mohd Yusof
b-zyusof@utm.my
2010/04/12

PENGUMUMAN Timbalan Perdana, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Pelajaran untuk mengenal pasti kecenderungan pelajar terhadap bidang vokasional dan teknikal seawal Tingkatan Satu harus disambut positif.

Pengumuman itu seharusnya memberi sinar kepada kelompok pelajar yang kurang berkemampuan untuk tidak lagi menerima tekanan akademik berorientasikan peperiksaan.

Pastinya ini menjadi cabaran kepada pegawai di kementerian untuk merangka strategi terbaik bagi memastikan hasrat kerajaan seperti diumumkan itu menjadi kenyataan. Untuk itu, pihak terbabit wajar merangka dasar berkaitan kerangka yang harus dijadikan panduan untuk memastikan arah kecenderungan sebenar pelajar seawal Tingkatan Satu.

Sebarang bentuk pelan tindakan yang hendak dilakukan di peringkat sekolah mesti didasarkan kepada tiga fasa, iaitu membina minat, membina kemahiran dan membina kerjaya.

Membina Minat - fasa ini mempunyai dua peringkat berbeza iaitu Peringkat 1 (Tingkatan Satu hingga Tiga) dan Peringkat 2 (Tingkatan Empat dan Lima). Membina minat seharusnya ditumpukan dengan menyediakan suasana pembelajaran yang menjurus kepada penerokaan minat pelajar antara lain menjadikan mata pelajaran Vokasional sebagai sandaran kecenderungan minat.

Pelajar harus diperkenalkan dengan bentuk pekerjaan dan kepentingannya berdasarkan keperluan negara meliputi tenaga kerja am, tenaga kerja mahir, tenaga kerja semiprofesional dan tenaga kerja profesional.
Dalam tempoh dari Tingkatan Satu hingga Tiga, sekolah harus mengenal pasti kumpulan yang benar-benar tidak berkemampuan dalam akademik. Mereka kemudian dibimbing dan didorong mengenal pasti pilihan bidang kemahiran yang diminati berdasarkan corak keperluan tenaga kerja negara mengikut sektor. Kecenderungan harus ditentukan pada akhir tahun Tingkatan Tiga.

Peringkat kedua membabitkan pelajar di Tingkatan Empat dan Lima. Fasa ini memerlukan penyediaan asas kepada kemahiran berdasarkan kecenderungan pelajar. Latihan amali amat penting di fasa ini yang akan menentukan di institusi kemahiran yang mana bersesuaian dengan kecenderungan pelajar berkenaan. Justeru, mereka perlu dibekalkan maklumat lengkap mengenai pelbagai jurusan di institusi latihan kemahiran. Institusi ini bakal menjadi pilihan pelajar yang mempunyai tahap pencapaian akademik rendah atau sederhana.

Membina Kemahiran - peranan ini seharusnya berlaku di institusi latihan kemahiran awam (ILKA) yang mana pengurusannya perlu meningkatkan promosi serta menggandakan hubungan dengan majikan berpotensi mengikut bidang. Usaha ini menjadi lebih mudah jika pelatih mempunyai minat dan pengetahuan terhadap bidang latihan yang menjadi pilihan hasil pemupukan minat di sekolah. Namun, ILKA didapati tiada kerangka program yang jelas dan kesannya ILKA menjadi pilihan terakhir walaupun untuk mereka yang lemah akademik.

Di peringkat membina kemahiran, prospek dan laluan kerjaya harus diberi gambaran dengan lebih jelas oleh tenaga pengajar untuk memberi harapan kepada pelatih yang memilih bidang kemahiran tertentu. Untuk itu, tenaga pengajar perlu dibekalkan input berkaitan dari semasa ke semasa bagi memudahkan proses memupuk minat berlaku secara berterusan di ILKA di samping proses membina kemahiran yang menjadi fokus utama di situ.

Ketika ini, ada lebih 250 ILKA di seluruh negara. Ini tidak termasuk institusi kemahiran lain seperti politeknik, kolej komuniti serta sekolah teknik dan vokasional. Dengan bilangan ILKA yang ada, negara seharusnya berupaya melahirkan lebih 50,000 belia berkemahiran setiap tahun dan ini mampu untuk menjadi galang ganti kebergantungan kepada tenaga kerja asing yang membawa keluar wang negara yang dilaporkan mencecah RM18 bilion pada 2008.

Membina Kerjaya - buat masa ini tidak dapat dipastikan ke manakah perginya lulusan institusi kemahiran ini. Sikap kebanyakan majikan yang terlalu memberi keutamaan kepada pekerja asing haruslah dibendung dengan dasar yang jelas.
Dasar penempatan belia berkemahiran yang menghendaki setiap sektor menerima lulusan ILKA perlu digubal bagi meningkatkan keyakinan belia seterusnya memastikan masa depan mereka terbela. Jika tidak, sudah pasti mereka tidak mendapat manfaat daripada peluang pekerjaan yang diwujudkan kerajaan.

Bagi mengekalkan minat pelatih sebaik menamatkan latihan, skim perkhidmatan menyeluruh dalam perkhidmatan awam wajar diwujudkan kepada mereka yang mempunyai sijil kemahiran ILKA. Mengambil kira usaha menyediakan latihan ini memerlukan perbelanjaan besar, prospek kerjaya khusus untuk belia berkemahiran ini tidak boleh tidak mesti dirangka dengan pendekatan lebih strategik dan menguntungkan kerjaya belia, seterusnya masa depan negara.

Justeru, memperkasa ILKA supaya sentiasa relevan perlu diberi keutamaan dalam usaha menarik minat pelajar untuk menjadikan ILKA sebagai tempat membina kerjaya pilihan dan bukannya menimba ilmu pendidikan kelas dua.

Prof Madya Zakaria Mohd Yusof ialah pensyarah di Jabatan Ukur Bahan, Fakulti Alam Bina UTM, Skudai dan boleh dihubungi melalui: b-zyusof@utm.my

No comments: